01 kies je land

België
Bulgarije
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Nederland
Oostenrijk
Polen
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Zweden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De website is eigendom van en wordt beheerd door Braveheart International Limited, bedrijfsregistratienummer 12482598, Soho Works, 2 Television Centre, 101 Wood LN, W12 7FR Londen, Verenigd Koninkrijk. Alle namen, merken, handelsmerken en logo's op de website zijn eigendom van Braveheart International Limited of van haar gelieerde bedrijven en partners. Alle namen, merken, handelsmerken en logo's zijn beschermd door auteursrecht en/of geregistreerde handelsmerken en kunnen alleen worden gebruikt met toestemming van Braveheart International Limited of de respectieve eigenaar van dergelijke rechten.

De inhoud van de website, zoals tekst, grafische voorstellingen, iconen, beelden, video's, audiobestanden en software zijn eigendom van Braveheart International Limited of de aan haar gelieerde bedrijven en partners. Het downloaden van inhoud van de website is alleen toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits het copyright intact wordt gelaten. Je mag de inhoud van de website niet kopiëren, herpubliceren of verspreiden voor openbare of commerciële doeleinden of anderszins de auteursrechtelijk beschermde inhoud gebruiken zonder toestemming van Braveheart International Limited of de respectieve eigenaar van dergelijke rechten, al naar gelang het geval.

Braveheart International Limited geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op de website. Je bent echter altijd welkom om contact met ons op te nemen, als je onjuiste informatie op de website aantreft Braveheart International Limited heeft het recht om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Indien de website linkt naar een website van een derde partij, geeft Braveheart International Limited geen garanties voor de inhoud van de website van de derde partij. Deze links zijn uitsluitend voor jouw gemak gemaakt, maar het is op eigen risico wanneer je een website van een derde bezoekt.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken, lees je in ons PRIVACYBELEID.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Braveheart International Limited, bedrijfsregistratienummer 12482598, Soho Works, 2 Television Centre, 101 Wood LN, W12 7FR Londen, Verenigd Koninkrijk ("BRAVEHEART"), aan klanten die goederen kopen in THE FOUNDED online shop.

1. Sluiting van het contract

Wanneer jouw bestelling door BRAVEHEART is bevestigd is er een definitief en bindend contract tot stand gekomen tussen jou en BRAVEHEART. BRAVEHEART stuurt je per e-mail een orderbevestiging wanneer de bestelling is bevestigd en verzonden. De bestelbon die onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling wordt ontvangen, geldt niet als bevestiging van de bestelling.

Je mag alleen producten kopen in THE FOUNDED online shop als je een particuliere consument bent, d.w.z. geen zakelijke klant.

Eerlijk gebruik

BRAVEHEART behoudt zich het recht voor om bij een groot aantal retourzendingen personen te beletten via de online shop van THE FOUNDED te winkelen. Bovendien kan het deactiveren van klantenrekeningen ook worden geïnitieerd bij het geval van een vermoeden van fraude.

2. Prijzen, belasting en levering

Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en andere heffingen. De toepasselijke prijs is de prijs die in THE FOUNDED online shop voor het betreffende product wordt vermeld op de datum van het plaatsen van de bestelling.

BRAVEHEART behoudt zich het recht voor om onjuiste prijzen die in de online shop van THE FOUNDED zijn vermeld, te wijzigen. Daarnaast behoudt BRAVEHEART zich het recht voor om de prijzen, belastingen en/of andere kosten die in de online shop van THE FOUNDED worden vermeld, te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in btw-tarieven of andere openbare heffingen en belastingen, hogere kosten of als gevolg van de algemene ontwikkeling van detailhandelsprijzen.

Je moet er rekening mee houden dat sommige banken extra overzeese transactiekosten in rekening brengen, aangezien wij een Deense bankrekening hebben. Deze kosten worden door de bank aangerekend en worden niet door BRAVEHEART terugbetaald. Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw bank.

Bij het bestellen van goederen in THE FOUNDED online shop kan een bedrag worden toegevoegd als betaling van de verzendkosten, afhankelijk van je land en de gekozen leveringsmethode:

Oostenrijk: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

België Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Bulgarije: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Tsjechië: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Kroatië: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Denemarken: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Estland: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Finland: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Frankrijk: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Hongarije: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Ierland: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Italië: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Letland: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Litouwen: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Polen: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Romenië: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Slovakije: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Slovenië: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Spanje: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Zweden: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Zwitserland: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

Nederland: Standaardlevering – Gratis voor alle bestellingen

• Je kunt HIER meer informatie vinden over ons wereldwijde belastingbeleid

3. Betaling

Bij het bestellen van goederen in THE FOUNDED online shop is het mogelijk om gebruik te maken van de hieronder aangegeven betalingsmogelijkheden. Hou er rekening mee dat niet alle hieronder vermelde betalingsmogelijkheden in alle landen beschikbaar zijn.

De volgende betalingsmogelijkheden zijn beschikbaar in alle landen:

• Krediet- en debetkaart (VISA, Mastercard, Maestro, Apple Pay, Google Pay)

Voor deze betaalwijze is een geldige krediet- of debetkaart vereist. Wij behouden ons het recht voor de geldigheid van de kaart te controleren. Het bedrag wordt op je kaart gereserveerd en zal worden afgeschreven na verzending van de goederen.

Betalingen kunnen voorbehouden zijn aan validering en autorisatie door zowel de kaartverstrekker/betalingsaanbieder als onszelf, om de veiligheid te waarborgen en fraude te voorkomen. We behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethodes te weigeren en/of te verwijzen naar andere betaalmethodes, afhankelijk van de omstandigheden.

4. Levering

Tenzij je anders werd meegedeeld, is de gebruikelijke leveringstermijn vanaf het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst:

Oostenrijk: Standaardlevering – 1-3 werkdagen

België: Standaardlevering – 2-4 werkdagen

Bulgarije: Standaardlevering – 4-6 werkdagen

Tsjechië: Standaardlevering – 2-4 werkdagen

Kroatië: Standaardlevering – 3-5 werkdagen

Denemarken: Standaardlevering – 3-6 werkdagen

Estland: Standaardlevering – 3-5 werkdagen

Finland: Standaardlevering – 4-7 werkdagen

Frankrijk: Standaardlevering – 3-6 werkdagen

Hongarije: Standaardlevering – 2-4 werkdagen

Ierland: Standaardlevering – 5-8 werkdagen

Italië: Standaardlevering – 2-5 werkdagen

Letland: Standaardlevering – 3-5 werkdagen

Litouwen: Standaardlevering – 3-5 werkdagen

Polen: Standaardlevering – 3-6 werkdagen

Romenië: Standaardlevering – 3-5 werkdagen

Slovakije: Standaardlevering – 2-4 werkdagen

Slovenië: Standaardlevering – 2-4 werkdagen

Spanje: Standaardlevering – 2-5 werkdagen

Zweden: Standaardlevering – 3-7 werkdagen

Zwitserland: Standaardlevering – 2-4 werkdagen

Nederland: Standaardlevering – 2-4 werkdagen

BRAVEHEART is niet verplicht goederen te leveren die niet op voorraad zijn.

Je hebt het recht om de gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

Afkoelperiode

• De afkoelperiode is 30 dagen.
• Deze periode wordt berekend vanaf de datum waarop je de goederen hebt ontvangen.
• Indien de laatste datum waarop goederen kunnen worden teruggezonden een feestdag, een zaterdag, een zondag, 24 december of 31 december is, vervalt de termijn op de eerstvolgende werkdag.
• De termijn is in acht genomen als je vóór het verstrijken van de termijn een bericht stuurt dat je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht.

Hoe trek je je terug uit het contract?

• Indien je gebruik maakt van jouw recht om de overeenkomst te herroepen, zullen wij alle van jou ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (exclusief extra kosten, indien je een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkopere standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop wij jouw verzoek tot herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Terugbetalingen zullen worden gecrediteerd op jouw oorspronkelijke betalingswijze, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt aanvaard. In ieder geval zullen er geen kosten worden aangerekend als gevolg van de terugbetaling.

• Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat je documentatie hebt voorgelegd waaruit blijkt dat de goederen zijn geretourneerd, al naar gelang het geval.

• In geval van gedeeltelijke terugzending ontvang je geen terugbetaling van de verzendkosten.

5. Terugzending van goederen

• Je dient de goederen terug te keren zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na de datum waarop je

• ons hebt meegedeeld dat je je uit het contract wilt terugtrekken. Er is sprake van tijdige herroeping van de overeenkomst indien je vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen de goederen hebt overhandigd aan de postdiensten of andere diensten die zich ertoe hebben verbonden voor de verzending van de goederen aan BRAVEHEART zorg te dragen. Om het bewijs te behouden dat je de overeenkomst tijdig hebt herroepen, dien je het ontvangstbewijs of het retourvolgnummer te bewaren waarop staat aangegeven dat je de goederen ter verzending aan de postdiensten enz. hebt overhandigd.

• In geval van terugzending draagt BRAVEHEART de directe kosten voor het terugzenden van de goederen (porto/vracht), op voorwaarde dat je ons retouretiket gebruikt voor het terugzenden van de goederen. Indien je echter geen gebruik maakt van ons retouretiket, draag je de directe kosten voor het retourneren van de producten

• BRAVEHEART's naam en adres waarnaar de goederen moeten worden teruggezonden:

KS-Europe s.r.o.
Chebská 23
322 00 Plzeň
Tsjechië

- Meer informatie over het terugsturen van goederen vind je HIER

Gebruikte/ongeschikte goederen

- Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen veroorzaakt door een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kwaliteit en de functie van de goederen vast te stellen.

Speciaal gemaakte goederen

- Het recht om van de overeenkomst af te zien geldt niet voor goederen die volgens jouw specificaties of met een duidelijk persoonlijk tintje zijn vervaardigd.

6. Kennisgeving in geval van non-conformiteit van goederen

6. Kennisgeving in geval van non-conformiteit van goederen volgens de toepasselijke wetgeving, BRAVEHEART verleent een recht van 24 maanden om het gebrek aan overeenstemming van goederen te melden, tenzij een langere periode vereist is volgens de nationale wetgeving in het land van levering. Dit recht op kennisgeving van gebrek aan overeenstemming van goederen houdt in dat je verplicht bent een gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten tijdig te melden, waarbij een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek altijd geldt als een kennisgeving die tijdig is verzonden. Het recht om een non-conformiteit te melden houdt in dat je kunt klagen over gebreken of defecten aan de producten, die na de levering aan het licht zijn gekomen.

Als je klacht gegrond is, zullen wij ook jouw verzendkosten vergoeden, op basis van de goedkoopste verzendmethode.

Je kunt een klacht indienen door de retourbon (inclusief de retourcode) en het defecte product op te sturen naar het volgende adres:

KS-Europe s.r.o.

Chebská 23

322 00 Plzeň

Tsjechië

Als je de retourbon of het retourlabel/de poststicker niet meer hebt, neem dan contact op met de klantenservice om een nieuwe te krijgen.

7. Klachtenprocedure voor klanten

Het is mogelijk om een klacht in te dienen over een online aankoop via de klantendienst die je HIER kunt bereiken.

8. Aansprakelijkheid

BRAVEHEART is niet aansprakelijk voor vertragingen of niet-nakoming ten gevolge van overmacht. Zolang een overmachtssituatie aanhoudt, is BRAVEHEART ontheven van de nakoming van haar verplichtingen.

Voor zover toegestaan onder de nationale wetgeving in het land van levering is de aansprakelijkheid van BRAVEHEART voor alle claims beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs van het door jou gekochte goed.

BRAVEHEART aanvaardt productaansprakelijkheid jegens jou onder het toepasselijk recht.

9. Influencer kortingscode verlossing

Jouw unieke code is beschikbaar gedurende één week vanaf de datum waarop de code op de relevante kanalen werd geplaatst.

De 25% korting is alleen te gebruiken op geselecteerde, niet-afgeprijsde artikelen.

Om de korting te verzilveren, voeg je een geldig item toe aan je winkelmandje en vul je de code in tijdens het afrekenen.

De aanbieding geld zolang de voorraad strekt.
Deze korting kan niet worden gecombineerd met andere kortingen, waardebonnen of aanbiedingen, tenzij anders aangegeven.

top