01 wybierz swój kraj

Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Niemcy
Polska
Rumunia
Szwecja
Słowacja
Słowenia
Węgry
Włochy
Łotwa

WARUNKI OGÓLNE

Strona należy i jest prowadzona przez Braveheart International Limited, zarejestrowaną pon numerem 12482598, Soho Works, 2 Television Centre, 101 Wood LN, W12 7FR Londyn, Wielka Brytania. Wszystkie nazwy własne, marki, znaki towarowe i logotypy na stronie są własnością Braveheart International Limited lub spółek powiązanych i ich partnerów. Wszystkie nazwy własne, marki, znaki towarowe i logotypy są chronione przez prawa własności intelektualnej lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i mogą być używane wyłącznie za zgodą Braveheart International Limited lub podmiotów dysponujących prawem do nich.

Treść strony, to jest tekst, grafiki, ikony, obrazy, filmy, pliki dźwiękowe i oprogramowanie, jest własnością Braveheart International Limited lub spółek powiązanych i ich partnerów. Pobieranie treści ze strony dopuszczalne jest tylko w celach prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Nie zezwala się na kopiowanie, dalsze udostępnianie i przesyłanie treści ze strony w celach publicznych lub komercyjnych, a także posługiwanie się treściami chronionymi prawami autorskimi bez zgody Braveheart International Limited lub ich właścicieli.

Braveheart International Limited nie gwarantuje poprawności informacji zamieszczanych na stronie. Zawsze możesz skontaktować się z nami, w przypadku znalezienia niepoprawnych informacji na stronie. Braveheart International Limited ma prawo zmiany treści na stronie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W przypadku łączy prowadzących do stron podmiotów trzecich Braveheart International Limited nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach podmiotów trzecich. Łącza umieszczamy wyłącznie dla Twojej wygody, ale odwiedzasz strony podmiotów trzecich na własną odpowiedzialność.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

WARUNKI OGÓLNE SPRZEDAŻY

Niniejsze warunki ogólne obowiązują w stosunku do wszystkich dostaw od Braveheart International Limited, zarejestrowanej pod numerem 12482598, Soho Works, 2 Television Centre, 101 Wood LN, W12 7FR Londyn, Wielka Brytania (dalej BRAVEHEART) do klientów dokonujących zakupów w sklepie internetowym THE FOUNDED.

1. Zawarcie umowy

Umowa pomiędzy Tobą a BRAVEHEART zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez BRAVEHEART. BRAVEHEART wyśle Ci potwierdzenie zamówienia drogą mailową w chwili potwierdzenia i wysłania zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia otrzymana bezpośrednio po złożeniu zamówienia nie jest potwierdzeniem zamówienia.

W sklepie internetowym THE FOUNDED zakupów mogą dokonywać wyłącznie osoby indywidualne, tj. konsumenci, a nie klienci biznesowi.

Uczciwe postępowanie

BRAVEHEART zastrzega możliwość odmowy obsługi w sklepie internetowym THE FOUNDED klientów, którzy dokonują licznych zwrotów. Ponadto konta klientów mogą być dezaktywowane w przypadku podejrzenia oszustwa.

2. Ceny, podatki i dostawa

Wszystkie podane ceny zawierają VAT i inne podatki. Obowiązuje cena widniejąca w sklepie internetowym THE FOUNDED przy danym produkcie w dniu składania zamówienia.

BRAVEHEART zastrzega sobie prawo do zmiany cen nieprawidłowo podanych w sklepie internetowym THE FOUNDED. Ponadto BRAVEHEART zastrzega sobie prawo do zmiany cen, podatków i innych kosztów podanych w sklepie internetowym THE FOUNDED w dowolnym czasie, np. ze względu na zmianę wysokości stawki VAT lub innych danin publicznych, podwyższonych kosztów lub ogólnej zmiany cen na rynku detalicznym.

Należy pamiętać, że niektóre banki pobierają opłatę za transakcje międzynarodowe, a nasze konto posiadamy w banku duńskim. Opłata pobierana jest przez bank i nie jest zwracana przez BRAVEHEART. Dalsze informacje możesz uzyskać w banku.

Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym THE FOUNDED może zostać dodana opłata za koszty dostawy w zależności od kraju klienta i wybranej metody płatności:

Austria: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Belgia Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Bułgaria: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Czechy: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Chorwacja: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Dania: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Estonia: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Finlandia: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Francja: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Węgry: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Irlandia: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Włochy: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Łotwa: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Litwa: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Polska: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Rumunia: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Słowacja: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Słowenia: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Hiszpania: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Szwecja: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Szwajcaria: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

Holandia: Dostawa standardowa – darmowa dla wszystkich zamówień

• Więcej informacji znajduje się TUTAJ w naszej Globalnej polityce podatkowej

3. Płatność

Przy zamawianiu towarów w sklepie internetowym THE FOUNDED istnieje możliwość skorzystania z niżej wymienionych opcji płatności. Informujemy, że nie wszystkie opcje płatności dostępne są we wszystkich krajach.

Następujące opcje płatności dostępne są we wszystkich krajach:

• Karta kredytowa i debetowa (VISA, Mastercard, Maestro, Apple Pay, Google Pay)

Wymagane jest posiadanie ważnej karty kredytowej lub debetowej. Zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia ważności karty. Kwota zostanie zablokowana na Twojej karcie i pobrana po wysłaniu towarów.

Płatności mogą wymagać walidacji i autoryzacji u dostawcy karty, podmiotu obsługującego płatność i u nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom. Zastrzegamy prawo odrzucenia niektórych form płatności lub polecenia innej metody płatności w zależności od okoliczności.

4. Dostawa

O ile nie poinformujemy o innych terminach dostawy, standardowy termin dostawy od chwili złożenia zamówienia wynosi:

Austria: Standardowa dostawa – 1-3 dni robocze

Belgia: Standardowa dostawa – 2-4 dni robocze

Bułgaria: Standardowa dostawa – 4-6 dni roboczych

Czechy: Standardowa dostawa – 2-4 dni robocze

Chorwacja: Standardowa dostawa – 3-5 dni roboczych

Dania: Standardowa dostawa – 3-6 dni roboczych

Estonia: Standardowa dostawa – 3-5 dni roboczych

Finlandia: Standardowa dostawa – 3-7 dni roboczych

Francja: Standardowa dostawa – 3-6 dni roboczych

Węgry: Standardowa dostawa – 2-4 dni robocze

Irlandia: Standardowa dostawa – 5-8 dni roboczych

Włochy: Standardowa dostawa – 2-5 dni roboczych

Łotwa: Standardowa dostawa – 3-5 dni roboczych

Litwa: Standardowa dostawa – 3-5 dni roboczych

Polska: Standardowa dostawa – 3-6 dni roboczych

Rumunia: Standardowa dostawa – 3-5 dni roboczych

Słowacja: Standardowa dostawa – 2-4 dni robocze

Słowenia: Standardowa dostawa – 2-4 dni robocze

Hiszpania: Standardowa dostawa – 2-5 dni roboczych

Szwecja: Standardowa dostawa – 3-7 dni roboczych

Szwajcaria: Standardowa dostawa – 2-4 dni robocze

Holandia: Standardowa dostawa – 2-4 dni robocze

BRAVEHEART nie ma obowiązku dostarczania towarów niedostępnych w magazynie.

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyn.

Okres na odstąpienie od umowy

• Okres na odstąpienie od umowy wynosi 30 dni.

• Okres ten liczy się od dnia otrzymania przez Ciebie towarów.

• Jeśli ostatnim dniem na zwrot towarów jest dzień wolny od pracy, sobota, niedziela, 24 grudnia lub 31 grudnia, to termin upływa w następnym dniu roboczym.

• Termin uważa się za zachowany, jeśli wyślesz nam informację o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia przed upływem terminu.

W jaki sposób możesz odstąpić od umowy?

• W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymanych płatności, w tym kosztów dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów, o ile wybrano inny sposób dostawy niż najtańsza opcja standardowej oferowanej przez nas dostawy), bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku o odstąpienie od umowy. Zwroty płatności zostaną dokonane zgodnie z użytą metodą płatności, o ile wyraźnie nie zaznaczysz inaczej. W żadnym wypadku nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat z tytułu zwrotu płatności.

• Możemy wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu otrzymania od Ciebie dokumentów potwierdzających zwrot towarów, w zależności od sytuacji.

• W przypadku częściowego zwrotu nie dokonamy zwrotu kosztów dostawy.

5. Zwrot towarów

• Towary musisz zwrócić do BRAVEHEART bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w 14 dni po

• poinformowaniu nas o chęci odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy uważane jest za dokonane w terminie, jeśli przed upływem 14-dniowego okresu zwrócisz nam towary, nadając je przesyłką pocztową lub przy użyciu innej usługi, której dostawca podjął się dostarczenia towarów do BRAVEHEART. W celu zachowania dowodu odstąpienia od umowy w terminie należy zachować pokwitowanie zwrotu lub numer śledzenia przesyłki potwierdzający przekazanie towarów do podmiotu świadczącego usługi pocztowe itp. w celu ich dostarczenia.

• W przypadku zwrotu BRAVEHEART poniesie bezpośrednie koszty zwrotu towarów (poczta/przesyłka), pod warunkiem użycia etykiety zwrotnej podczas zwracania towarów. Natomiast w sytuacji, gdy nie skorzystasz z etykiety zwrotnej, to Ty poniesiesz koszty zwrotu produktów

• nazwa i adres BRAVEHEART, na który towary mają być zwrócone:

KS-Europe s.r.o.
Chebská 23
322 00 Plzeň
Czechy

• Więcej informacji o sposobie zwrotu towarów znajduje się TUTAJ

Towary używane/uszkodzone

• Odpowiadasz tylko za uszkodzenie towaru pomniejszające jego wartość spowodowane przez czynności inne niż niezbędne do określenia rodzaju, jakości i funkcji rzeczy.

Towary wykonane na zamówienie

• Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do produktów wytworzonych zgodnie ze specyfikacją klienta lub wyraźnie spersonalizowanych.

6. Powiadomienie w przypadku niezgodności towarów

6. Powiadomienie w przypadku niezgodności towarów Zgodnie z obowiązującymi przepisami BRAVEHEART przewiduje okres 24 miesięcy na powiadomienie o braku zgodności towarów, chyba że krajowe przepisy w kraju dostawy wymagają dłuższego okresu.  Prawo do powiadomienia o braku zgodności towarów oznacza, że masz obowiązek powiadomienia o braku zgodności dostarczonego produktu w terminie, przy czym powiadomienie w ciągu dwóch miesięcy od odkrycia wady zawsze uważane jest za terminowe. Prawo do powiadomienia o braku zgodności oznacza, że masz prawo złożyć reklamację na wady produktów, które zostały odkryte po otrzymaniu produktów.

W przypadku uzasadnionych reklamacji dokonamy zwrotu kosztów przesyłki zgodnie z taryfą dla najtańszej metody przesyłki.
Reklamację możesz złożyć, wysyłając informację zwrotną (w tym kod zwrotu) oraz wadliwy produkt na następujący adres:

KS-Europe s.r.o.
Chebská 23
322 00 Plzeň
Czechy

W przypadku utraty kodu zwrotu lub etykietę zwrotną/naklejkę pocztową, skontaktuj się z Obsługą Klienta w celu uzyskania nowej.

7. Procedura składania reklamacji przez klienta

Istnieje możliwość złożenia reklamacji dotyczącej zakupu dokonanego online za pośrednictwem Obsługi Klienta, z którą skontaktować się można TUTAJ.

8. Odpowiedzialność

BRAVEHEART nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nienależyte wykonanie umowy z powodu działania siły wyższej. Przez okres trwania okoliczności siły wyższej BRAVEHEART zwolniony jest z obowiązku realizacji swoich obowiązków. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa kraju dostawy odpowiedzialność BRAVEHEART w stosunku do roszczeń ograniczona jest do kwoty równej cenie zakupionych towarów. BRAVEHEART ponosi względem Ciebie odpowiedzialność za dostarczone produkty zgodnie z obowiązującym prawem.

9. Korzystanie z kodów rabatowych influencerów

Twój unikalny kod ważny jest przez jeden tydzień od daty opublikowania kodu w danym kanale.

Rabat w wysokości 25% obowiązuje wyłącznie w stosunku do niektórych produktów w pełnej cenie.

Aby skorzystać z kodu rabatowego online, należy dodać dany produkt do koszyka, a następnie wprowadzić kod na etapie dokonywania płatności.

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów w zależności od dostępności produktu.

Z oferty nie można skorzystać w połączeniu z innymi promocjami, kuponami lub ofertami, chyba że inaczej przewidziano gdzie indziej. 

top